402com永利手机版秋宿珠江遇雨原版的书文、翻译及赏析[谭用之古诗]

江上阴云锁梦魂,江边上午舞刘琨。秋风万里荷花国,暮雨千家薜荔村。乡思不堪悲橘柚,旅游什么人肯重王孙。渔人相见不相问,长笛一声归岛门。——伍代·谭用之《秋宿柳江遇雨》

促织甚微细,哀音何使人迷恋。草根吟不稳,床的下面夜相亲。
久客得无泪,放妻难及晨。悲丝与急管,谢谢异天真。——清代·杜子美《促织》

雨色秋来寒,风严清江爽。孤高绣衣人,罗曼蒂克青霞赏。
一向多谢谢,忠义非外奖。祸连积怨生,事及徂川往。
楚邦有英豪,鄢郢翻扫荡。申包哭秦庭,泣血将安仰。
鞭尸辱已及,堂上罗宿莽。颇似今之人,蟊贼陷忠谠。
渺然一水隔,何由税归鞅。日夕听猿怨,怀贤盈楚想。

红叶满寒溪,一路空山万木齐。试上小楼极目望,高低。一片烟笼拾里陂。吠犬杂鸣鸡,灯火荧荧归路迷。乍逐横山时近远,东西。家在寒林独掩扉。——南梁·纳兰成德《南乡子·秋暮村居》